PROGRAMMATION

Ludwig von 88

30 août à 20:20
Asian Dub Foundation

Asian Dub Foundation

31 août à 23:30
Le bal des enragés

Le bal des enragés

30 août à 22:10
Jahneration

Jahneration

31 août à 21:50

Les yeux d'la tête

31 août à 18:50
Zenzile

Zenzile

31 août à 20:20
Dubioza Kolektiv

Dubioza Kolektiv

31 août à 00:30
La p'tite fumée

La p'tite fumée

01 sept. à 01:00
Bob's not Dead

Bob's not Dead

30 août à 21:20
Los Tres Puntos

Los Tres Puntos

30 août à 18:50

Guerilla Poubelle

30 août à 23:40
L'Hexaler

L'Hexaler

01 sept. à 00:30

La Chronik

31 août à 21:10

Molotov brother

31 août à 22:50

Dudes Of Groove Society

30 août à 18:00

Rouliette Ruse

31 août à 19:40

Bobine de cuivre

31 août à 18:00

Prungk

30 août à 19:45