PROGRAMMATION

Ludwig von 88

30 août à 20:35
Asian Dub Foundation

Asian Dub Foundation

31 août à 23:00
Le bal des enragés

Le bal des enragés

30 août à 22:05
Jahneration

Jahneration

31 août à 21:30

Les yeux d'la tête

31 août à 18:50
Zenzile

Zenzile

31 août à 20:10
Dubioza Kolektiv

Dubioza Kolektiv

31 août à 00:05
La p'tite fumée

La p'tite fumée

01 sept. à 00:45
Bob's not Dead

Bob's not Dead

30 août à 21:35
Los Tres Puntos

Los Tres Puntos

30 août à 18:50

Guerilla Poubelle

30 août à 19:40
L'Hexaler

L'Hexaler

01 sept. à 00:00

La Chronik

31 août à 21:00

Molotov brother

31 août à 22:30

Dudes Of Groove Society

30 août à 23:35

Rouliette Ruse

31 août à 18:15

Bobine de cuivre

31 août à 19:40

Prungk

30 août à 18:15